Informatie

Schooltijden

Groep 1 en 2

Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30-14.15 uur

woensdag en vrijdag van 8.30-12.30 uur

 

Groep 3 t/m 8

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30-14.15 uur

woensdag van 8.30-12.30 uur

 

 

Inzet marge-uren

Onze school draait meer uren dan de wettelijk verplichte 7520 uur over 8 jaren. Deze marge-uren zetten wij in voor teambijeenkomsten onder schooltijd. Op de volgende middagen zijn de kinderen vrij:

Studie en werkmomenten 2017-2018

  • 27 september groep 1 en 2 vrij
  • 22 dec 's middags alle kinderen vrij
  • 7 maart alle kinderen vrij
  • 27 juni alle kinderen vrij
  • Vrijdagmiddag 20 juli                                Laatste schooldag