0516-432090 Alle Wijtzesweg 53a, 8426 CT Appelscha deriemsloot@comprix.nl

Hoofdluis is een hardnekkig probleem. Als school doen wij er alles aan om preventieve maatregelen te nemen. De hoofdluisbrigade, een groep van ouders, controleert ieder kind elke woensdag na een vakantieperiode. Voorafgaand aan een controle wordt u verzocht geen haarmiddelen te gebruiken zoals gels e.d. Toch gebeurt het regelmatig, dat ondanks dit verzoek , kinderen wel haarmiddelen hebben gebruikt. Dat maakt de controle uitermate moeilijk dan wel onmogelijk. Wilt u daarom rekening houden met dit verzoek s.v.p.?