Informatie

Info en formulieren voor ouders 

Hier vindt u enkele formulieren, die voor u en voor ons belangrijk zijn. Zou u deze in willen vullen, wanneer dit nodig is, ten behoeve van onze administratie?

Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor onze school gebruikt u eerst het aanmeldformulier. Zie hieronder. Vervolgens kunt u een gesprek met de directeur aanvragen en dan krijgt u een inschrijfformulier mee.

Het team van OBS de Riemsloot

Aanmeldformulier  ( Dit kunt u mailen naar info@obsderiemsloot.nl)

Verlofaanvraag