Informatie

Het jaarplan is op te vragen op school.

In 2020-2021 staat o.a. het implementeren van een aantal nieuwe methodes centraal: Lijn 3 voor groep 3 en Klinkers ( schrijfmethode) voor groep 3 en 4.

Daarnaast Atlantis ( leesbevordering, begrijpend en voortgezet technisch lezen) en Groove Me ( Engels voor groep 5 t/m 8).

Natuurlijk het behalen van het Predikaat Vreedzame school.

BLP impulssessies, programmeren een doorlopende leerlijn realiseren en oriënteren op een nieuwe rekenmethode.