Informatie

Mediation

Wanneer je dagelijks met veel verschillende personen bij elkaar bent, zijn conflicten onvermijdelijk. Het is ook helemaal niet erg om een conflict te hebben. Conflicten zijn kansen om elkaar beter te kunnen begrijpen.

De manier waarop je met conflicten omgaat is wel heel belangrijk. Loop je weg? Zeg je dingen die het conflict erger maken? Of weet je juist dingen te zeggen waardoor het conflict minder erg wordt?

Om op een juiste manier met conflicten om te kunnen gaan, heb je bepaalde vaardigheden nodig. Die vaardigheden kun je leren. En daar gaat het om bij Mediation door leerlingen.

Wij, als leerkrachten van de Riemsloot, willen leerlingen de kans bieden om zich die vaardigheden eigen te maken. Ook vinden we het belangrijk dat leerlingen hun conflicten zelf oplossen. Dat niet wij als leerkrachten een oplossing zoeken, maar dat ze het zelf doen!

Daarom hebben we ervoor gekozen om Mediation door leerlingen in te voeren bij ons op school. Dit houdt in, dat alle leerlingen van groep 6 tot en met 8 lessen krijgen over conflicthantering. In totaal gaat het hierbij om acht lessen. Zo krijgen alle leerlingen dus de kans om belangrijke vaardigheden te leren.

Naar aanleiding van de prestaties tijdens die lessen, worden leerlingen genomineerd die opgeleid kunnen worden tot leerlingmediator. Zij leren in zes dagdelen hoe ze kunnen bemiddelen bij conflicten. Nadat hun opleiding is afgerond, gaan ze aan het werk als leerlingmediator. Zij kunnen, in tweetallen, bemiddelen bij conflicten van medeleerlingen.

Voor meer informatie: ga naar Mediation.