Informatie

Schooltijden

Groep 1 en 2

Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30-14.15 uur

woensdag en vrijdag van 8.30-12.30 uur

Groep 3 t/m 8

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30-14.15 uur

woensdag van 8.30-12.30 uur

Inzet marge-uren

Onze school draait meer uren dan de wettelijk verplichte 7520 uur over 8 jaren. Deze marge-uren zetten wij in voor teambijeenkomsten onder schooltijd. Op de volgende middagen zijn de kinderen vrij:

Studie en werkmomenten 2018-2019

9 november Groep 1,2 en 3 i.v.m. administratieve dag leerkrachten

Vrijdagmiddag 21 december alle groepen Middag voor de Kerstvakantie

1 februari Groep 1,2 en 3 i.v.m. administratieve dag leerkrachten

12 april Groep 1 en 2 i.v.m. administratieve dag leerkrachten

Woensdag 19 juni Alle groepenEvaluatie en Planning van het afgelopen schooljaar en het komende schooljaar

21 juni Groep 1,2 en 3 i.v.m. administratieve dagen leerkracht

Vrijdagmiddag 12 juli v.a. 12.00 uur Alle groepen Laatste schooldag