Informatie

Schooltijden

Groep 1 en 2

Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30-14.15 uur

woensdag en vrijdag van 8.30-12.30 uur

Groep 3 t/m 8

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30-14.15 uur

woensdag van 8.30-12.30 uur

Inzet marge-uren

Onze school draait meer uren dan de wettelijk verplichte 7520 uur over 8 jaren. Deze marge-uren zetten wij in voor teambijeenkomsten onder schooltijd. Op de volgende middagen zijn de kinderen vrij:

Studie en werkmomenten 2020-2021

Margedag 

 

06 november Groep 1 t/m 4 i.v.m. administratieve dag leerkrachten

Vrijdagmiddag 18 december alle groepen.Middag voor de Kerstvakantie

29 januari Groep 1 t/m 4 i.v.m. administratieve dag leerkrachten

17 maart i.v.m. personeelsdag Comprix

26 maart Groep 1 en 2 i.v.m. administratieve dag leerkrachten

 11 juni  Groep 1 t/m 4 i.v.m. administratieve dag leerkrachten

 16 juni Alle groepen Evaluatie en Planning van het afgelopen schooljaar en het komende schooljaar

 

Vrijdagmiddag 09 juli v.a. 12.00 uur Alle groepen Laatste schooldag