Nieuws - Officieel Vreedzame school!

7 oktober is obs De Riemsloot officieel gecertificeerd als Vreedzame School!

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Drie jaar lang heeft Mariecke Boesaard met veel enthousiasme en kennis het team begeleid en gecoacht tijdens het volgen van dit traject. Speerpunten uit dit programma zijn onder andere: groepsvorming, conflicthantering, communicatie, gevoelens, verantwoordelijkheid en diversiteit. 

Het is zo mooi om te ervaren dat de sfeer in de school, de zelfredzaamheid, het respect voor elkaar en het zelfstandig oplossen van kleine conflicten, zijn verbeterd. Ook aan de houding en de gesproken taal van de leerlingen en leerkrachten is te merken dat de visie en werkwijze van De Vreedzame School breed gedragen wordt. We geven elkaar bewust opstekers, denken aan en om elkaar, zijn ons bewust van onze verschillen en hebben respect voor elkaar. 

Mariecke overhandigde  het certificaat aan obs De Riemsloot en twee leerlingen hebben een canvas onthuld, waarop het logo van De Vreedzame School is gemaakt. Álle leerlingen én leerkrachten hebben middels een vingerafdruk van verf hier een bijdrage aan geleverd. Ook dit symbolische canvas krijgt naast het certificaat een prominente plek in de school. 

Geplaatst op: 07 Oktober 2020

terug