Schoolgids

Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Zij verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig. Het team van De Riemsloot heeft voor u deze gids samengesteld om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. In de schoolgids beschrijven wij waarvoor we staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen kwaliteit te leveren en te verbeteren. Deze gids is ook bedoeld voor de ouders, die nu kinderen hebben op onze school.

Deze schoolgids is in samenwerking met de oudergeleding van de MR en de oudervereniging tot stand gekomen.

Klik HIER voor de schoolgids 2018-2019

U kunt altijd een afspraak maken om de school te bezoeken, zodat u zich een beeld kunt vormen van de omgeving en de sfeer waar uw kind een groot deel van de dag zal doorbrengen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, laat het ons weten!

Wij wensen u en uw kind(eren) fijne schooljaren toe.

Met vriendelijke groeten,

Namens het team,
Jeanette Tanja