Welkom

Streetwise

Vandaag heeft de school meegedaan aan het project Streetwise van de ANWB.

Een geweldig verkeersproject, waarbij de kinderen echt leerden door zelf te ervaren.

Foto's staan in het fotoboek

Groep 6,7 en 8 in en op het veen

De leerlingen uit groep 6 t/m 8 zijn gister naar de Hoolten Klinte geweest in het kader van het erfgoed onderwerp "Appelscha in en op het veen".

Zie fotoboek

Nestkastjes maken

De vader van Robin uit groep 1/2A heeft voor alle kleuters bouwpakketten geregeld, waar ze nestkastjes van konden maken. Met de hulp van groep 8 hebben ze de nestkastjes in elkaar gezet. Voor foto's: zie fotoboek.

De kleuters in en op het veen

De Riemsloot werkt in op het veen

Obs De Riemsloot in Appelscha is vanaf 2013 een Kiekes –school. Dit betekent, dat de school ieder schooljaar gaat werken met kunstzinnige disciplines, waarbij cultureel erfgoed de inspiratiebron is. Werd in vorige jaren al gewerkt over de Boerestreek en de provinciale grensmarkeringspalen, waarvoor de school zelfs  een erfgoed educatie prijs won; nu gaat het over weer een andere erfgoed boeg: Het ontstaan van Appelscha is onlosmakelijk verbonden met de Opsterlandse Compagnonsvaart, die sinds mensenheugenis al door het dorp stroomt. Veenwinning en het maken van turf hebben het leven van vele voorouders in de omgeving bepaald. Turf was een eerste levensbehoefte.  Om de leerlingen van de school aan dit thema te laten werken zijn er allerlei projectonderdelen bedacht met als thema : “Appelscha in en op het veen”.

In september brachten de groepen 5 t/m 8 een bezoek aan het Drents Museum, alwaar de themales “Mysteries in het veen”werd bijgewoond. Met behulp van film, werkopdrachten en materialen uit  het museum werd een beeld geschetst. Freddie de Vries van de Stellingwarver  Schrieversronte heeft als kenner van de natuurlijke en geschiedkundige ontwikkeling van de Stellingwerven in de groepen 3 t/m 8 een presentatie verzorgd met veel passend beeldmateriaal.

Afgelopen weken hebben de groepen 1 en 2 hun kunstzinnige vaardigheden laten zien tijdens muzikale en theatrale werkvormen onder leiding van Janou Sipsma en Lianne Jacobs van Jeugdtheaterschool Kunst& Vliegwerf. De presentatie voor publiek was afgelopen vrijdag in de gymzaal van de school. Vele ouders, grootouders en belangstellenden waren onder de indruk van de kunstzinnige presentatie  die werd gegeven.  Gehuld in een overall met een zakdoek als sjaal werd er turf gegraven en geschept, gingen de veenarbeiders eten en zich warmen bij het turfvuur. Een aandoenlijk beeld. Het verhaal werd ondersteund met impressies van het  veenarbeidersleven in het Appelscha van toen. Een geslaagd projectonderdeel.

Groep 6,7 en 8 gaan binnenkort talig aan de slag met verhalenvertelster Beukje Koolhaas en Sietske Bloemhoff van de Schrieversronte. Voor de rest van het schooljaar staat nog veel op het programma: Met groep 3,4 en 5 zal beeldend worden gewerkt en met behulp van nieuwe media. Er komt een schooloverstijgend dramaproject onder leiding van studenten van de opleiding docent drama van de NHL in Leeuwarden. Aan het eind van het schooljaar zal als afsluiting een openluchtspel  worden opgevoerd. 

 

Bezoek aan de Fam. Mekel

Maandagmiddag bracht groep 8 een bezoek aan Ravenswoud. We hebben langs de huizen van klasgenoten gefietst en hadden een stop bij de familie Mekel.