0516-432090Alle Wijtzesweg 53a, 8426 CT Appelschaderiemsloot@comprix.nl

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld wil graag in samenwerking met de gemeente Ooststellingwerf de kinderen helpen die om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn.
Stichting Leergeld wil deze kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau opgroeien toch mee laten doen. Als school willen we u als ouder erop attent maken dat deze mogelijkheid bestaat.U moet als ouders in de aanvraag duidelijk maken WAT ze willen aanvragen en alle N.A.W gegevens aanleveren

Heeft u verder nog vragen, of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van uw gemeente.

U kunt contact opnemen met:

Mevr. B. Iedema
Algemeen coördinator Stichting leergeld Friesland Oost
Postbus 255, 9200 AG Drachten

Telefoon: 06-45651314 (bereikbaar op dinsdag en woensdag van 9.30 uur tot 14.00 uur behalve schoolvakanties)
E-mail:  info@leergeldfrieslandoost.nl 
Website: www.kindpakket.nl of www.leergeldfrieslandoost.nl